50 PLUS

Účel a poslání

Posláním platformy 50 PLUS je sdružovat subjekty, které působí v oblasti celoživotního vzdělávání, organizace zabývající se problematikou zaměstnanosti, zaměstnavatele z řad komerčních i neziskových organizací a zvyšovat synergie, kvalitu a inovační potenciál při péči o zaměstnance z pohledu udržitelnosti jejich pracovní schopnosti. Účelem platformy je zároveň ochrana profesních zájmů a zájmů podnikajících osob, především svých členů.