50 PLUS - Age Management

Základní definici age managementu představuje způsob řízení s ohledem na věk, schopnosti a potenciál zaměstnanců a zahrnuje všechny věkové skupiny na pracovišti. Základním pojmem AM je „pracovní schopnost“. Vzhledem k tomu, že v průběhu stárnutí se osobní zdroje pracovníka mění, ale mění se i nároky práce, je podpora a hledání optimální pracovní schopnosti nutná po celý pracovní život (od absolventů až po seniory). Pro zaměstnance představuje pracovní schopnost jeho základní aktivum pro jeho uplatnění se na trhu práce (tj. osobní konkurenceschopnost) a zaměstnavatelé dosahují svých cílů prostřednictvím pracovní schopnosti svých zaměstnanců.

Vzdělávací aktivity:

    • Uplatnění age managementu ve firemní praxi
    • Koncept pracovní schopnosti
    • Nástroj na měření pracovní schopnosti Work Ability Index
    • Program Profesní seniority
    • Příprava na odchod do důchodu